CSR politik

Vi tager medansvar

For os på Hotel Arctic er det det afgørende, at vi engagerer os og skaber resultater, der også er til gavn for samfundet og naturen omkring os. Kun med engagerede medarbejdere, en dynamisk by og et sundt miljø kan vi tilbyde vores gæster den sublime oplevelse.

Grønt miljø
År for år har vi reduceret Hotel Arctic’s miljøbelastning med ny teknologi og uddannelse af medarbejderne. I 2013 blev hotellet 100 procent CO2-neutralt, og i 2014 indviede vi et solcelleanlæg, som leverer cirka 20 procent af hotellets el-forbrug.

Lokal forankring
Hotel Arctic er en væsentlig arbejdsplads i Ilulissat. Året rundt er vi 60 ansatte, i højsæsonen cirka 70. Vi har konstant mellem otte og 12 unge mennesker under uddannelse som kok, tjener, receptionist,  receptions- og turismeassistent samt kontorassistent.

Grønlandske råvarer
I køkkenet på Hotel Arctic udvikler vores kokke konstant nye retter baseret på grønlandske råvarer, som vi selv forarbejder: Moskus, rensdyr, hellefisk, snehare, ryper, havkat, rejer, muslinger, søpindsvin, rødfisk m.m. samt krydderurter, lav og tang. For få år siden blev vi belønnet med Nordens fornemmeste madpris.

CSR Greenland
Hotel Arctic er medlem af CSR Greenland, som arbejder for en socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig udvikling i Grønland gennem fokus på virksomhedernes samfundsansvar og gennem innovative partnerskaber mellem det offentlige, det private og civilsamfund.

Minimal miljø-belastning giver maksimal oplevelse

På Hotel Arctic er engagement i miljøet en del af selve vores dna. Vi lever omgivet af stærke naturkræfter – og er placeret i første parket til et af klodens mest fantastiske scenerier. Det forpligter.

The Green Key
Gennem en årrække har vi skridt for skridt minimeret Hotel Arctic’s påvirkning af det sårbare arktiske miljø. Allerede i år 2000  blev vi tildelt miljømærket “The Green Key“. Siden har vi investeret målrettet i grøn teknologi og uddannelse. Over alt på hotellet sikrer sensorer og termostater sammen med lavenergi-løsninger, at vi ikke bruger mere elektricitet, vand og varme end nødvendigt.

To gange årligt deltager alle medarbejdere på hotellet i en miljø-temadag. Her skærper vi opmærksomheden om daglige rutiner – fra restaurant til reception til rengøring – og finder sammen grønne svar på udfordringer. Hotellet præmierer ansatte for ideer, der sænker ressourceforbruget, så vi belaster kloden mindst muligt.

100 procent CO2-neutralt hotel
Solceller dækker næsten hele hotellets behov for energi. Vi supplerer med elektricitet produceret af byens vandkraftværk. Sådan har vi taget skridt for skridt:

I løbet af 2012 reducerede vi hotellets CO2-udledning med cirka 100 tons, og i 2013 blev Hotel Arctic 100 procent CO2 neutralt: Ikke kun vores elektricitet, men også vores varme vand til hhv. opvarmning og vandhaner var nu baseret på vandkraft.

I 2014 gennemførte vi endnu et energi-initiativ: På taget af hotellets Puisi-fløj er monteret 230 kvadratmeter solpaneler, og de leverer cirka 20 procent af vores el-forbrug. Resten kommer fra vandkraft. Produktionen fra solcellerne er 37.500 kilowatttimer om året, og investeringen vil være tjent hjem på under syv år.

Nye rutiner og løsninger
I december 2012 blev et nyt vandkraftværk taget i brug nær Ilulissat, og det dækker nu byens totale elektricitetsforbrug. Vandkraften er et stort fremskridt, som overordnet eliminerer CO2-belastningen ved elproduktion i Ilulissat. For os på Hotel Arctic er både vandkraftværket og vores eget solcelleanlæg en yderligere inspiration til at udvikle rutiner og introducere nye tekniske løsninger, som minimerer vores fodaftryk på jordkloden.

Grønlands Selvstyre tildelte i 2012 Hotel Arctic sin Miljø- og Naturpris. Avisen Sermitsiaq beskrev det sådan.

I foråret 2014 fik Hotel Arctic monteret 230 kvadratmeter solceller på taget af sin Puisi-fløj.

Lokal forankring

Uddannelser til de unge
På Hotel Arctic ser vi det som en vigtig opgave at medvirke til at etablere flest mulige uddannelsespladser for unge, der ønsker at arbejde i hotelindustrien som kokke, tjenere eller receptionister. Gennem en lang årrække har vi uddannet et stort antal dygtige unge mennesker fra Ilulissat. Ofte har vores lærlinge fået udmærkelser under deres ophold på fagskolerne.

I 2014 og 2015 kunne vi ønske 11 unge mennesker tillykke med et dansk svendebrev som kok, tjener eller receptionist. Aktuelt er 9 unge i gang med deres uddannelser på Hotel Arctic.

Uddannelserne varer typisk mellem tre og fire år – og kombinerer faglig træning på hotellet med skoleophold i Narsaq i Sydgrønland og i Aalborg i Danmark. Også for unge, der er i gang med administrative uddannelser, har vi etableret tre måneders erhvervspraktik.

60 lokale arbejdspladser
Året rundt er vi omkring 60 medarbejdere på Hotel Arctic. I højsæsonen vokser tallet til cirka 70. Hotellet er – som hele turismebranchen – en væsentlig arbejdsplads i byen.

Lokalsamfundet
I Ilulissat engagerer Hotel Arctic sig sammen med andre om en koncentreret indsats over for elever i folkeskolens ældste klasser. Det sker i et samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn. Formålet er at forberede eleverne på overgangen fra skole til erhverv eller videreuddannelse. Projektet kaldes ”Sapiik”, hvilket på dansk betyder ”mod til at gå i gang med..”. Hen over året tager vi også imod mange skoleelever, når de skal et par uger i virksomhedspraktik.

Hvert år ved juletid inviterer vi beboerne på byens alderdomshjem til julehygge og underholdning på Hotel Arctic.

Grønlandske råvarer

Om sommeren kan du hver dag på Hotel Arctic opleve grønlandske råvarer i deres smukkeste præsentationer. Vi arbejder målrettet på at servere så meget lokalt som muligt, og vi fremstiller altovervejende tingene selv. Råvarer som moskus, rensdyr, hellefisk, snehare, rype, havkat, muslinger, søpindsvin, rødfisk samt meget mere indgår dagligt i vort repertoire. Krydderurterne henter vi selv på fjeldet: Rødknæ, pileurt, fjeldsyre, troldurt, islandsk guldkarse, hønsetarm, knudefirling og mange flere.

Fra nordboernes marker
I sæsonen anvender vi grøntsager dyrket på en tidligere nordbogårds marker i Ameralikfjorden syd for Nuuk – bl.a. løg, karotter, grønkål, kartofler, broccoli og majroer. Stedet, hvor grøntsagerne gror, kaldte nordboerne Vesterbygden. Vi får også lokale produkter fra andre steder i landet – fx håber vi igen i år at kunne servere grønlandske jordbær fra Uperniassuvik i Sydgrønland.

Også uden for sæsonen har vi flest mulige grønlandske råvarer i vores køkken: Om vinteren tørrer vi selv vore ræklinger til brug. Siden 2011 har vi været i gang med at produktudvikle vort eget vintertørrede moskuskød – målet er en skinke i lige så høj en kvalitet som en Serranoskinke. Vores køleskab er fyldt med syltet kvan og majroer, og i fryseren ligger bl.a. sortebær, blåbær, grønlandspost og timian. På vores tørlager har vi tørret ”fjeldene” – kvanblade og sortebærlyng og meget andet. Tang fra Diskobugten indgår i salater, stødt som krydderi, i emulsioner, i supper m.v.

Røget hellefisk, der dagligt er på vor morgenbuffet, har vi selv saltet og røget i egen rygeovn. På morgenbuffeten findes også honning fra Sydgrønland.

Hæderspriser og kokkemesterskaber
Gennem de seneste år er Hotel Arctic blevet tildelt flere priser for de store kulinariske oplevelser, vi frembringer baseret på grønlandske råvarer. For få år siden modtog vi den prestigefyldte Ny Nordisk Madpris, som hvert år tildeles én restaurant, institution eller person i hele Norden. I 2013 modtog vi Brugsens pris for anvendelse af grønlandske råvarer.

Ved de grønlandske kokkemesterskaber har Hotel Arctic’s kokke og elever i tidens løb hjemtaget et markant antal førstepladser. Senest vandt vores kokkeelev Kunuk Grønvold i 2015 mesterskabet for kokkeelever.

Her kan du læse mere om vores engagement i udviklingen af et nyt køkken baseret på lokale råvarer.

Uddannelse på Hotel Arctic

På Hotel Arctic uddanner vi kokke, tjenere og receptionister, kontorassistenter samt receptions- og turismeassistenter. Desuden tilbyder vi tre måneders praktikophold til unge, der er i gang med serviceøkonomuddannelsen. Antallet af elever på hotellet varierer mellem otte og 12.

For at blive optaget på uddannelserne, skal du ansøge Inuili, levnedsmiddelskolen i Narsaq. Først når du er godkendt af Inuili, kan du søge om at få den praktiske del af din uddannelse på Hotel Arctic.

Kok
Uddannelsen varer fire år og veksler mellem praktik og fem skoleperioder.  De første tre skoleophold er på Inuili og de sidste to på Food College Aalborg.
Læs mere om adgangskrav og uddannelsens indhold på Inuilis hjemmeside

Tjener
Uddannelsen varer tre år og fire måneder. Uddannelsen veksler mellem praktik og fire skoleophold på hver 10 uger, de første to på Inuili, de sidste to på Food College Aalborg.
Læs mere om adgangskrav og uddannelsens indhold på Inuilis hjemmeside

Receptionist
Uddannelsen varer to år og fire måneder. Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold, de første to på Inuili, de sidste tre skoleophold af hver 10 ugers varighed på Food College Aalborg.
Læs mere om adgangskrav og uddannelsens indhold på Inuilis hjemmeside

Receptions- og turismeassistent
Uddannelsen varer to år og seks måneder. Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold, dels på Inuili, dels på Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq.
Læs mere om adgangskrav og uddannelsens indhold på Inuilis hjemmeside

Kontorassistent
Uddannelsen varer fire år og veksler mellem praktik og skoleophold på Niuernermik Ilinniarfik Nuuk eller Qaqortoq. Hotel Arctic tilbyder én uddannelsesplads og ansætter derfor en ny elev hvert fjerde år.
Læs mere om adgangskrav og uddannelsens indhold på Niuernermik Ilinniarfik Nuuk’s hjemmeside om TNI Basis og TNI 18.