Inuttut paasissutissat politikki

Privatlivspolitikki Hotel Arcticimut – Pulaartunut

[ Atuutilerpoq 15. april 2019]

Hotel Arcticip paasissutissanik akisussaaffia

Hotel Arcticip pulaartut inuttut paasissutissai allattarpai suliaralugillu, paasissutissaq Hotel Arcticimi suliareqqinnissaaanut attuumassuteqarangaat. Allaffissornermi isumannaarnermilu pingaaruteqarpoq paasissutissat qaqugumulluunniit eqqortuunissaat nutarternissaallu.

Inuttut paasissutissat suliarineqassapput, taamaallaat siunertaqaraanni silataaniillu pissuteqavissumik (inatsit) siunertaraqaraanni taamaallaat suliarineqartassallutik. Inuttut paasissutissat taamaallaat suliarineqartarput attuumassuteqarunik pingaaruteqarlunilu siunertarineqartut eqqaaneqartut suliariniaraanni, aamma paasissutissat peerneqartarput pisariaarukkaangata.

Paasissutissani akisussaasoq

Pisortaq Hotel Arcticimi akisussaasuuvoq, qulakkiissavaalu inuttut paasissutissat eqqortumik inatsit naapertorlugu suliarineqassasut.

Attavigisassaq:
Inuk : Morten Nielsen
Najugaq: Lufthavnsvejen B-1128, 3952 Ilulissat
CVR: 1023201433
Oqarasuaat.: +299 944153
Mail: reception@hotel-arctic.gl
Nittartagaq: www.hotelarctic.com

Inuttut paasissutissanit suliarinninneq

Tulliuttut inuttut paasissutissat pulaartunut/pisinianut suliarisarpagut:

 • Inuttut paasissutissat:
 • Inuttut paasissutissat naliginnaasut:
  • Allattorsimaffimmi aamma inuttut paasissutissat soorlu ateq, najugaq, oqarasuaat, e-mailadresse imaluunniit paasissutissat assingusut, toqqaannartumik imaluunniit toqqaannanngitsumik inummut attuumassuteqartumut paasiniarnissaaPersonoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • Paasissutissat ingerlatinneqaqqusaanngitsut suliarineqarneq ajorput.

Imannak paasissutissat katersortarpagut

Naliginnaasumik paasissutissat ilinniit toqqaannartumik pisarpagut. Ilaannikkut Hotel Arctic aallertassaaq inuttullu paasissutissat suliaralugit allameersut soorlu angallatsitsivimmiit. Allat paasissutissiisut pisussaaffigaat pulaartut/pisiniat paasitissallugit Hotel Arcticip atugai piumasaqaatalu aammattaaq Hotel Arcticip inuttut paasissutissat politikkia. Allat paasissutissiisut akisussaaffigaa qulakkiissallugu pingaarutilimmik inatsisigut tunngavilersuinissaq paasissutissanik katersuinissamut suliarinissaanullu, aammattaaq akuersissummik aallernissaq inuttut paasissutissanik aallernissamut.

Hotel Arcticip siunertaa inuttut paasissutissatit suliarnissaannut

Inuttut paasissutissatit suliarisarpagut siunertalimmik, inatsisigut toqqammaveqaraangatta.

Akuerisamik suliaqarnissamut:

 • Hotel Arcticip pisussaaffilimmik (inatsisigut) inuttut paasissutissat suliarisinnaasai (interesseafvejningsreglen)
 • Pisariaqartoq atsioqatiginissannut
 • Inatsit malillugu suleriaaseq
 • Akuersissut suliarinissaanut

Siunertarineqartut:

 • Suliarinissaanut siunertaq:
 • Nioqqutissanik apuussinissaq inniminniikkatillu
 • Allaffissornikkut uagutsinnut attuumassuteqarnerit
 • Nioqqutissanit allagartat uagitsinni pigisimasatit

Inuttut paasissutissat taamaallaat suliarisarpagut inatsisigut soqutiginninnermi

interesseafvejningsreglen tunuliaqutaralugu paasissutissatit suliarsarpagut soorlu:

 • Inniminniineq iluatsinnissaannut aamma/imaluunniit uagutsinni inniminiigaangavit, soorlu atsioqatigiissagutta.

Akuersissut

Amerlanertigut inuttut paasissutissat suliarissagitsigit inatsisitigut attuumassuteqassaaq.

Taamaattumik taamaallaat akuersissut taamaallaat apeqqutigisarparput qaqutikkut allatigut siunertaqaraangat. 

Illit akuersissut apeqqutigigaangatsigu, illit nammineq aalajangissavat akuersissut tunniutissanerit, qaqugukkulluunniillu akuersissut unitsissinnaavat uagutsinnut kalerriillutit.

Inuttut paasissutissanik ingerlatitsineq

Hotel Arctic Hosted version hotelsystemetimit Picasso atorpaa, inniminniinnermi allallu, hotellip pulaartuanut pisinianullu allaffissornikkut atorneqarluni. Paasissutissanik suliaqarnissamut AK Techhotel A/S-ilu  isumaqatigiissuteqarpoq, inuttut paasissutissat suliarinissaannut. Paasissutissanik suliarinnittoq inatsisigut paasissutissatit aasinnaavai suliarisinnaallugillu Hotel Arctic sinnerlugu, siunertarineqartut anguniarlugit, Hotel Arcticimit aaliangiunneqarsimasut, taamaattumik inuttut paasissutissat sunngiffimmi atorneqaqqusaanngillat

Oqartussaanermi suliaqarnermi aqqutigalgu paasissutissanik ingerlatitsisoqarsinnaavoq oqartussaasinnaasunut.

Inuttut paasissutissat inunnut allanut/ suliffeqarfinnut nittarsaanissamut ingerlatitseqqinneq ajorpugut, illit akuersissut pitinnagu.

Inuttut paasissutissat allamut ingerlateqqinneqassappata Hotel Arctic sillimasiilluarneq qulakkiissavaa soorlu EU kommissionimut isernermut atsiugaq, soorlu immikkuullarissumik allagartallit ass. EU-U.S. Privacy Shield. Inatsisitigut apeqqutissaqassaguit, soorlu nunanut allanut nuussinermut attavigisinnaavatsigut.

Inuttut paasissutissat paarineqarneri peerneqartarnerillu

Paasissutissatit pigissavagut pisariaqartinneranni. Inuttut paasissutissat systemitsinniittut ukiut tallimat uninngasarput.

Pisussaaffitit

Persondataforordningen naapertorlugu pisussaaffeqarputit, illit pillutit suliaqaraangatta:

 • Paasissutissat suliarineqarnerannik kalerrinneqarsinnaatitaaneq
 • Paasissutissatit iserfigisinnaatitaavatit
 • Naqqinniisitaasinnaaneq
 • Piiaasinnaatitaaneq
 • Suliarinninnissamut killersuisinnaatitaaneq
 • Paasissutissanik tunniussisinnaatitaaneq (paasissutissat naliginnaasumik formatimk tunniussineq)
 • Oqaaseqarsinnaatitaaneq

Pisinnaatitaaffitit atorsinnaavatit, aamma suliaqarnitsinnut oqarsinnaatitaavutit saaffigaluta. Qulaarpiaanniipput attavigisassat.

Assersuutigalugu saaffiginnissaguit paasissutissatit allanngortinnissaannut peernissaannullu misissussavarput taamaattoqarsinnaanersoq, allannguissaagullu piaasuugulluunniit sukkanerpaaq atorlugu.

Tamatigut databeskyttelsestilsynsmyndighedimut naammagittaalliorsinnaavutit soorlu Datatilsynet.

Inuttut paasissutissat politikkianik naqeqqiinneq

Pisinnaatitaaffeqarpugut inuttut paasissutissat politikkia allanngortinnissaannut qaqugukkulluunniit. Allannguinermi ulloq qulaani allanngorneqartassaaq. Qaqugumulluunniit nittartagatsinniissaaq.