Job & uddannelse

Uddannelse

På Hotel Arctic uddanner vi kokke, tjenere og receptionister, kontorassistenter samt receptions- og turismeassistenter. Desuden tilbyder vi tre måneders praktikophold til unge, der er i gang med serviceøkonomuddannelsen. Antallet af elever på hotellet varierer mellem otte og 12.

For at blive optaget på uddannelserne, skal du ansøge Inuili, levnedsmiddelskolen i Narsaq. Først når du er godkendt af Inuili, kan du søge om at få den praktiske del af din uddannelse på Hotel Arctic.

Kok
Uddannelsen varer fire år og veksler mellem praktik og fem skoleperioder.  De første tre skoleophold er på Inuili og de sidste to på Food College Aalborg.
Læs mere om adgangskrav og uddannelsens indhold på Inuilis hjemmeside

Tjener
Uddannelsen varer tre år og fire måneder. Uddannelsen veksler mellem praktik og fire skoleophold på hver 10 uger, de første to på Inuili, de sidste to på Food College Aalborg.
Læs mere om adgangskrav og uddannelsens indhold på Inuilis hjemmeside

Receptionist
Uddannelsen varer to år og fire måneder. Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold, de første to på Inuili, de sidste tre skoleophold af hver 10 ugers varighed på Food College Aalborg.
Læs mere om adgangskrav og uddannelsens indhold på Inuilis hjemmeside

Receptions- og turismeassistent
Uddannelsen varer to år og seks måneder. Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold, dels på Inuili, dels på Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq.
Læs mere om adgangskrav og uddannelsens indhold på Inuilis hjemmeside

Kontorassistent
Uddannelsen varer fire år og veksler mellem praktik og skoleophold på Niuernermik Ilinniarfik Nuuk eller Qaqortoq. Hotel Arctic tilbyder én uddannelsesplads og ansætter derfor en ny elev hvert fjerde år.
Læs mere om adgangskrav og uddannelsens indhold på Niuernermik Ilinniarfik Nuuk’s hjemmeside om TNI Basis og TNI 18.