Init

Ini Puisi

Info

HotelArctic 29-nik Puisinik iniuteqarpoq illoqarfiup umiarsualiviullutungaanut isikkivilinnik. Init Puisit 2009-mi nutarterneqarput HotelArcticip ilisarnaatigisaatut ilorrisimaarnartuullutik.
Akeqanngitsumik meeqqamut siniffiliisinnaavugut, Puisi-Ininili inersimasut pingatserlugit siniffiliuussisinnaanngilagut. Puisi-Init marluk akunnerminni matullit inunnut sisamanut ataasiuttariatut imaluunniit marluuttarissatut atuussinnaapput.

Uffarfiitnutaat Philip Starkip titartagaanik atortulersugaapput.

Initeqqumiitsuliortup Buuti Pedersenip qalipagaanik assilialersugaapput.

InitPuisit akunnittarfiup qanganisartaani inissisimapput.

Malugiuk: Hotel Arcticimi init tamakkerlutik makkuninnga atortulersugaallutillukiffartuussiviupput: Trådløst internet, kabel-tv, telefon, radioitersaasinnaasoq, immikkut akiseq, nutsanut panersaat, uffarfiitnaqqi kialaartut, uffaatit, ippernanut assiaqutit, allaffik, meeqqapsiniffia, qulliit tamarmik sakkukillineqarsinnaasut, manissaatmanissaavillu, inimiit sassaalliutinik piniarsinnaaneq (room service)kiisalu ulluni tamani errorsisitsisinnaaneq.

Puisi suite

Info

Hotel ArcticipPuisi Suitea imaanut ilulissanullu isikkiveqarpoq. Uani immikkutittumik misigisassaqarputit: Inissaqarluarneq, atortut kusanartut –isikkivillu kusanarluinnartoq. Uani webcam atorlugu suitemiit isikkivia takusinnaavat! B&O-Tv-qarpoq, minibari, kaffiliutittiiliutillu kiisalu makittaatit. Suite nerriveqarpoqinunnut sisamanut naammattumik marlunnillu issiavissuaqarluni.

Puise Suite marluuttarissamik siniffeqarpoq. Akeqanngitsumik meeqqamut siniffilerneqarsinnaavoq.

Uffarfikimmikkut kuutsitsivittaqarpoq oqimaalutarfeqarlunilu.

SuitePuiseqarfiup isuatungaaniippoq.

Suite CamillaNielsenip qalipagaanik assilialersugaavoq.

Malugiuk: Hotel Arcticimi init tamakkerlutik makkuninnga atortulersugaallutillukiffartuussiviupput: Trådløst internet, kabel-tv, telefon, radioitersaasinnaasoq, immikkut akiseq, nutsanut panersaat, uffarfiitnaqqi kialaartut, uffaatit, ippernanut assiaqutit, allaffik, meeqqapsiniffia, qulliit tamarmik sakkukillineqarsinnaasut, manissaatmanissaavillu, inimiit sassaalliutinik piniarsinnaaneq (room service)kiisalu ulluni tamani errorsisitsisinnaaneq.

Ini Qajaq

Info

Hotel Arctic 20-nik Qajanik iniuteqarpoq, tamarmik imaanut illoqarfiullu tungaanut isikkivilinnik. Init tamarmik ilorrisimaarnartunik atortulersugaapput: 32" Loewe-tv, qarlinnut naqitsissut, minibari kaffiliuutit tiiliutillu.

Init Qajat init Puisiniit initunerupput.

Init ataasiuttariatut marluuttariatulluunniit inniminnerneqarsinnaapput, marluussagaannilu king size-mik imaluunniit ataasiuttarianik marlunnik siniffilerneqarsinnaapput. Init akeqanngitsumik meeqqamut siniffilerneqarsinnaapput. Kajak-Init marluk ilaqutariinnut naleqquttuupput inunnullu sisamanut siniffiliuussisoqarsinnaalluni.

Init Qajat Qajaqarfimmi inissisimapput.

Init isikkuminartut eqqumiitsuliortumit Miki Jakobsenimit assiliartalersugaapput.

Malugiuk: Hotel Arcticimi init tamakkerlutik makkuninnga atortulersugaallutillu kiffartuussiviupput: Trådløst internet, kabel-tv, telefon, radio itersaasinnaasoq, immikkut akiseq, nutsanut panersaat, uffarfiit naqqi kialaartut, uffaatit, ippernanut assiaqutit, allaffik, meeqqap siniffia, qulliit tamarmik sakkukillineqarsinnaasut, manissaat manissaavillu, inimiit sassaalliutinik piniarsinnaaneq (room service) kiisalu ulluni tamani errorsisitsisinnaaneq.

Qajaq suite

Info

Hotel Arcticmarlunnik Qajaq Suite-uteqarpoq imaanut ilulissanullu isikkivilinnik.Init tamarmik ilorrisimaarnartunik atortulersugaapput:Inissaqarluarneq isikkivigissumiinnerlu. Qajaq Suitet Qajaq Ininitannerupput. Ilaatigut atortorineqarput 32" Loewe-tv, minibareqarpoq, kaffiliuutit tiiliutillu kiisalu makittaatit. Initmarluuttarissanik nalaasaarfeqarlutillu issiavissuaqarput.

Kajak Suitet marluuttarissanik king sizenik siniffeqarput. Akeqanngitsumik meeqqamut siniffilerneqarsinnaapput.

EqqumiitsuliortupMiki Jakobsenip qalipagaanik, qaannanik, imaanik uumasuinilluilaqartunik assiliartalersugaapput.

Malugiuk: Hotel Arcticimi init tamakkerlutik makkuninnga atortulersugaallutillukiffartuussiviupput: Trådløst internet, kabel-tv, telefon, radioitersaasinnaasoq, immikkut akiseq, nutsanut panersaat, uffarfiitnaqqi kialaartut, uffaatit, ippernanut assiaqutit, allaffik, meeqqapsiniffia, qulliit tamarmik sakkukillineqarsinnaasut, manissaatmanissaavillu, inimiit sassaalliutinik piniarsinnaaneq (room service)kiisalu ulluni tamani errorsisitsisinnaaneq.

Init Umiaq

Info

Hotel Arctic21-nik Umianik iniuteqarpoq tamarmik imaanut ilulissanulluisikkivilinnik. Init taakkua akunnittarfiup iniutaanitnutaajunersaapput nunanut allanut naleqqersuunneqarsinnaasunikpitsaasunik atortulersorneqarsimasut. Init tamarmikilorrisimaarnartunik atortulersugaapput: 32" Philips-tv, minibari kaffiliuutittiiliutillu, kiisalu makittaatit.

Umiaq-Init ataasiuttariatut marluuttariatulluunniit inniminnerneqarsinnaapput, marluussagaannilu king size-mik imaluunniit ataasiuttarianik marlunnik siniffilerneqarsinnaapput. Init akeqanngitsumik meeqqamut siniffilerneqarsinnaapput. Umiaq-Ininili inersimasut pingatserlugit siniffiliuunneqarsinnaanngillat.
Uffarfiitkusarnartut igalaaminermik iigalimmik kuutsittarfeqarput ataatigulluasaffilinnik anartarfittaqarlutik.

InitUmiat akunnittarfiup nutaartaaniipput Umiaqarfimmi.

EqqumiitsuliortupMiki Jakobsenip qalipagaanik assilisanillu eqqumiitsuliaanikumiartalinnik assiliartalersugaapput. Aammattaaq eqqumiitsuliortoqArne Reimer assiliartalersuisuusimavoq.

Malugiuk: Hotel Arcticimi init tamakkerlutik makkuninnga atortulersugaallutillukiffartuussiviupput: Trådløst internet, kabel-tv, telefon, radioitersaasinnaasoq, immikkut akiseq, nutsanut panersaat, uffarfiitnaqqi kialaartut, uffaatit, ippernanut assiaqutit, allaffik, meeqqapsiniffia, qulliit tamarmik sakkukillineqarsinnaasut, manissaatmanissaavillu, inimiit sassaalliutinik piniarsinnaaneq (room service)kiisalu ulluni tamani errorsisitsisinnaaneq.

Umiaq suite

Info

Hotel Arcticarfinilinnik Umianik iniuteqarpoq tamarmik imaanut ilulissanulluisikkivilinnik. Neqeroorutigisinnaasatta pitsaanersaraat:Inissaqarluartoq, isikkivigeqisoq atortorissaarluinnartorlu. Inittamarmik ilorrisimaarnartunik atortulersugaapput: 32"Philips-tv, Kloss radio iPhone/MP3-mut ikkuffilik, minibari kaffiliuutit tiiliutillu, kiisalumakittaatit. Init marluuttarissaniknalaasaarfeqarlutillu issiavissuaqarput.

Umiaq Suitet king sizemik marluuttarissamik imaluunniit ataasiuttarissanik marlunnik siniffilerneqarsinnaapput. Suiteni akeqanngitsumik meeqqamut siniffiliisinnaavugut.

Umiaq Suiteniuffarfiit uffarfittaqarlutillu kuutsittarfeqarput ataatigutasaffilinnik anartarfittaqarlutik.

Umiaq SuitetUmiaqarfimmiipput.

EqqumiitsuliortupMiki Jakobsenip qalipagaanik assilisanillu eqqumiitsuliaanikumiartalinnik assiliartalersugaapput. Aammattaaq eqqumiitsuliortoqArne Reimer assiliartalersuisuusimavoq.

Malugiuk: Hotel Arcticimi init tamakkerlutik makkuninnga atortulersugaallutillukiffartuussiviupput: Trådløst internet, kabel-tv, telefon, radioitersaasinnaasoq, immikkut akiseq, nutsanut panersaat, uffarfiitnaqqi kialaartut, uffaatit, ippernanut assiaqutit, allaffik, meeqqapsiniffia, qulliit tamarmik sakkukillineqarsinnaasut, manissaatmanissaavillu, inimiit sassaalliutinik piniarsinnaaneq (room service)kiisalu ulluni tamani errorsisitsisinnaaneq.

Init Umiaq DeLuxe

Info

Hotel Arcticarfinilinnik Umiaq DeLuxenik iniuteqarpoq tamarmik imaanutilulissanullu isikkivilinnik. Init taakkua tassaapput akunnittarfiupnutaajunerpaatai kusanarnerpaataalu, nunanut tamalaanut qaffasissumikunammillersinnaasut. Init Ininit Umianit annerupput atortorissaarutaiilaatigut tassaallutik B&O-TV, minibari kaffiliuutit tiiliutillu, kiisalumakittaatit. Init marluuttarissaniknalaasaarfeqarlutillu issiavissuaqarput.

Umiaq DeLuxe-Init ataasiuttariatut marluuttariatulluunniit inniminnerneqarsinnaapput, marluussagaannilu king size-mik imaluunniit ataasiuttarianik marlunnik siniffilerneqarsinnaapput. Init akeqanngitsumik meeqqamut siniffilerneqarsinnaapput. Umiaq DeLuxe-Init ilaqutariinnut inunnut pingasunut sisamanulluunniit inniminnerneqarsinnaapput.

Uffarfiitkusarnartut igalaaminermik iigalimmik kuutsittarfeqarput ataatigulluasaffilinnik anartarfittaqarlutik.

Umiaq DeLuxeUmiaqarfimmiipput.

EqqumiitsuliortupMiki Jakobsenip qalipagaanik assilisanillu eqqumiitsuliaanikumiartalinnik assiliartalersugaapput. Aammattaaq eqqumiitsuliortoqArne Reimer assiliartalersuisuusimavoq.

Malugiuk: Hotel Arcticimi init tamakkerlutik makkuninnga atortulersugaallutillukiffartuussiviupput: Trådløst internet, kabel-tv, telefon, radioitersaasinnaasoq, immikkut akiseq, nutsanut panersaat, uffarfiitnaqqi kialaartut, uffaatit, ippernanut assiaqutit, allaffik, meeqqapsiniffia, qulliit tamarmik sakkukillineqarsinnaasut, manissaatmanissaavillu, inimiit sassaalliutinik piniarsinnaaneq (room service)kiisalu ulluni tamani errorsisitsisinnaaneq.

Ini qaarsunut sammisoq

Info

Hotel Arcticimi qaarsunut sammisunik tallimanik tamarmillu immikkut aneerasaartarfilinnik iniuteqarpugut – qaarsumut aqqariaannaallutit.

Init taakkua akunnittarfiup iniutaannit nutaajunersaapput, akunnittarfittut sisamanik ullorialittut pitsaassuseq anguneqarluarsimalluni. Igalaarsuiniit Diskobugti isikkivigineqarpoq.

Siniffiit qullartaatillit (elevationit) marluk immikkut inummut naleqqussarneqarsinnaapput, siniffimmiillu suut tamaasa isikkivigaatit, qaqqat, imaq iluliarsuillu. Imaluunniit issiavissuarniit isikkivissigit. Seqineq sakkortuallaalerpat seqinermut alanngiffiit atuinnassavatit.

Init atisaasiveqarput, allaffeqarlutik, marlunnik issiavissuaqarlutik, nerriveeraq igalaallu saanni issiavissiannguaq. Aneerasaartarfimmi nerriveqarpoq marlunnillu issiaveqarluni.

Uffarfimmiit atortorissaartumiit qaqqat Diskobugtillu isikkiviginissaannik qinigaqarsinnaavutit – imaluunniit igalaarsuaq saagorsinnaavat. Uffarfimmi atortorissaarutinut anartarfik namminerisamik aqutsissuteqarpoq, tarrarsuullu Bluetooth-imut attavilersinnaasunik højtaleritaqarluni, tassa iPhonet aamma Android atorlugit appisimaarsinnaallutit.

Init qaarsunut sammisut immikkoortumi Umiamiipput.

Init assilialersorneqarnerini nunatta appaa aallaavigineqarsimavoq

Init qaarsumut sammisut maajip aallaqqaataaniit oktoberip 31-ata tungaanut inisimaffigineqarsinnaapput.

Malugiuk: Hotel Arcticimi init tamakkerlutik makkuninnga atortulersugaallutillukiffartuussiviupput: Interneti trådløseq, kabel-tv, telefon, radioitersaasinnaasoq, immikkut akiseq, nutsanut panersaat, uffarfiitnaqqi kialaartut, uffaatit, ippernanut assiaqutit, allaffik, meeqqapsiniffia, qulliit tamarmik sakkukillineqarsinnaasut, manissaatmanissaavillu, inimiit sassaalliutinik piniarsinnaaneq (room service)kiisalu ulluni tamani errorsisitsisinnaaneq.

Iglo

Info

Iglo-mi najugaqarit

Kangia (Isfjordi) tikivillugu iglomi najugaqarusuppit? Iluliarsuit pinngortitarsuarlu qaninnerpaajullugit. Taava majimiit oktoberimut iglo-ni marluuttarissani hotelimiit ikaartarfikkoorluni tikinneqarsinnaasuni ilorrisimaarnartumik najugaqarnissaq neqeroorutigivarput. Qaqqajunnat, Diskobugti iluliarsuillu avatangiiserissavatit.

Iglo-t ilutsimikkut illuikkanut assingupput, taamaattorli sermeq aluminiumik taarserneqarsimalluni, iluani hotelimi inisulli nutaalianik atortulersugaallutik. Allatulli misinnarluinnarlutik.

Iglo-mi najugaqarneq initut nalinginnartut akeqarpoq.

Iglo-t ilui

Iglo-t iluliarsuit pinngortitarsuarlu qaninnerpaajullugit inissisimapput. Iglo-t tallimaasut nutaalianik atortulersugaapput, innaallagissamoortunik kiassaateqarlutik, radio, TV, telefoni uffarfeerarlu kuutsitsivilik. Siniffeqarpoq marluuttarissamik imaluunniit ataasiuttarissanik marlunnik, immikkuullarilluinnartumillu misigisaqarnissamut iglo-llu kisimi misigitissinnaasaanut periarfissat ammapput.

Iglo-miit Hotel Arcticip saaffiginnittarfia neriniartarfiallu qanittunnguupput. Taamaattorli angerlarlutik innaruit silarsuarmi allarluinnarmiittutut misigisimassaatit.

Iglo DeLuxe 360 gradinngorlugu misigiuk